Numeralul in limba Germana

In aceasta lectie veti invata despre numeral in germana impreuna cu exemple si pronuntie. Numeralul ordinal de la 1 la 19 in limba germana se formeaza conform urmatorului model: numeralul cardinal + terminatia "-te" (excepţie fac: erste (1), dritte (3), siebte (7) şi achte (8). Numeralul ordinal de la 20 la 100 în limba germana se formeaza conform urmatorului model: numeralul cardinal + terminaţia "-ste". Numeralul ordinal in limba germana poate avea mai multe terminatii, deoarece, este tratat asemanator unui adjectiv.In tabelul urmator gasiti numeralele ordinale in germana de la 1 la 100.
Română Germană Pronunţie
primul / prima erste erste
al doilea / a doua zweite ţvaite
al treilea / a treia dritte drite
al patrulea / a patra vierte firte
al cincilea / a cincea fünfte fiunfte
al şaselea / ... sechste zecste
al şaptelea / ... siebte zibte
al optulea / ... achte ahte
al nouălea / ... neunte nointe
al zecelea / ... zehnte ţente
al unsprezecelea / ... elfte elfte
al doisprezecelea / ... zwölfte ţviolfte
al treisprezecelea / ... dreizehnte drai-ţen-te
al paisprezecelea / ... vierzehnte fir-ţen-te
al cincisprezecelea / ... fünfzehnte fiunf-ţen-te
al şaisprezecelea / ... sechzehnte zecs-ţen-te
al şaptesprezecelea / ... siebzehnte zib-ţen-te
al optsprezecelea / ... achtzehnte aht-ţen-te
al nouăsprezecelea / ... neunzehnte noin-ţen-te
al douăzecilea / ... zwanzigste ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi unulea / ... einundzwanzigste ain-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi doilea / ... zweiundzwanzigste ţvai-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi treilea / ... dreiundzwanzigste drai-und-ţvan-ste
al treizecilea / ... dreißigste drai-sig-ste
al patruzecilea / ... vierzigste fir-ţig-ste
al cincizecilea / ... fünfzigste fiunf-ţig-ste
al şaizecilea / ... sechzigste zecs-ţig-ste
al şaptezecilea / ... siebzigste zib-ţig-ste
al optzecilea / ... achtzigste aht-ţig-ste
al nouăzecelea / ... neunzigste noin-ţig-ste
al o sutălea / ... hundertste hun-dărt-ste

Comentarii