Membrii Familiei / Familia in limba Germana

In aceasta lectie veti invata sa va prezentati familia / membrii familiei in germana cu exemple, sfaturi generale si de pronuntie. Cu totii ne iubim familia si de multe ori vrem sa vorbim despre ea, de aceea este important sa va creeati un vocabular pe acest subiect astfel incat sa puteti enumera toti membrii familiei in germana.
Membrii familiei Vocabular - Familienangehörige Wortschatz
în Română - în Germană (Pronunţia / Se citeşte):
părinţi - die Eltern (di eltărn)
tată - der Vater (dea fatăr)
mamă - die Mutter (di mutăr)
frate - der Bruder (dea brudăr)
frate vitreg - Stiefbruder (ştif-brudăr)
soră - die Schwester (di şvestăr)
soră vitregă - Stiefschwester (ştif-şvestăr)
bunicul - der Groβvater (dea gros-fatăr)
bunica - die Groβmutter (di gros-mutăr)
bunicuţă - Oma (oma)
străbunic - der Urgroßvater (dea uăgros-fatăr)
străbunică - die Urgroßmutter (di uăgros-mutăr)
unchi - der Onkel (dea oncăl)
mătuşă - die Tante (di tante)
văr - der Cousin (dea cuzin)
verişoară - die Kusine (di cuzine)
soţul - der Ehemann (dea ehe-man)
soţia - die Ehefrau (di ehe-frau)
copii - die Kinder (di chindăr)
gemenii - die Zwillinge (di ţvilinghe)
fiul - der Sohn (dea son)
băiatul - der Junge (dea iunghe)
fiica - die Tochter (di tohtăr)
fata - das Mädchen (das med-hen)
nepotul - der Neffe (dea nefe)
nepoata - die Nichte (di nihte)
naşul - der Pate (dea pate)
naşa - die Patin (di patin)
socru - Schwiegervater (şviga-fata)
soacră - Schwiegermutter (şviga-muta)
cumnat - der Schwager (dea şvagăr)
cumnată - die Schwägerin (di şvegărin)


De reţinut! Când doriţi să vă referiţi la o persoană de genul masculin singular atunci folosiţi der (pronunţia : dea) iar când doriţi să vă referiţi la o persoană de genul feminin singular atunci folosiţi die (pronunţia : di). Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care vreţi să spuneţi: al meu - mein (pronunţia : main) sau a mea - meine (pronunţia : maine).În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Germană, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:Acesta este tatăl meu | Aceasta este mama mea - Das ist mein Vater | Das ist meine Mutter (das ist main fatăr / das ist maine mutăr)

Domnul / Doamna - der Herr / die Frau (dea her / di frau)

Masculin / Feminin - männlich / weiblich (menlih / vaiblih)

Am doi fraţi / Am două surori - Ich habe zwei Brüder / Ich habe zwei Schwestern (ih habe ţvai brudă / ih habe ţvai şvestăn)

Sunteţi casătorit(ă)? - Sind Sie verheiratet? (sind zi ferhairatet)

Starea civilă - der Familienstand (dea Familien-ştand)

Singur / Căsătorit / Divorţat - ledig / verheiratet / geschieden (ledig / ferhairatet / geşidăn)

Fritz este tatăl lui Aida şi a lui Erica - Fritz ist der Vater von Aida und von Erica (Fritz ist dea fatăr fon Aida und fon Erica)

Aida este fata lui Fritz - Aida ist die Tochter von Fritz (Aida ist di Tohtăr von Fritz)

Comentarii