Conjunctii in limba Germana

In aceasta lectie veti invata despre conjunctii in germana cu exemple, sfaturi generale si de pronuntie. Conjunctiile sunt cuvinte de legatura, ele leaga cuvinte si chiar propozitii intre ele. Conjunctiile in germana se impart in doua mari categorii, conjunctiile coordonatoare sunt cele care leaga doua propozitii sau parti de propozitie care nu depind una fata de cealalalta insa conjunctiile subordonatoare leaga doua propozitii care au sens doar impreuna (propozitia principala + propozitia secundara). Mai jos gasiti toate conjunctiile in germana cu pronuntie dar si impreuna cu traducerea lor in romana.Conjuncţiile Coordonatoare:şi - und (und)

sau - oder (odă)

dar , însa - aber (abăr)

ci - sondern (zondărn)

pentru că - denn (den)

nici - weder (vidăr)

nu numai - nicht nur (niht nur)

când - bald (bald)

parţial - teils (tails)

atât - sowohl (zovol)

pe de altă parte - andererseits (andrezaiţ)

pe de o parte - einerseits (ainezaiţ)Conjuncţiile Subordonatoare:ca - dass (das)

când - als (alz)

când - wenn (ven)

în timp ce - während (verend)

înainte să - bevor (befoa)

până - bis (bis)

după ce - nachdem (nahdem)

de îndată ce - sobald (zobalt)

atât timp cât - solange (zolanghe)

de cănd - seit (zait)

ori de câte ori - so oft (zo oft)

cum - wie (vi)

ca şi cum - als ob (alz op)

aţa încât - so dass (zo das)

ca să - damit (damit)

fiindcă - wiel (vil)

deoarece - da (da)

mai ales că - zumal (ţumal)

deşi , cu toate că - obwohl (opvol)

deşi - obgleich (opglaih)

cu toate acestea - trotzdem (troţdem)

dacă , când - wenn (ven)

în caz că - falls (fals)Conjunctiile subordonatoare fac ca verbul să stea la sfârşitul propoziţiei pe care o introduc.Exemplu:

Eu merg acasă să dorm - Ich gehe zu Hause damit ich schlafen kann (ih ghee ţu hauze damit ih şlafăn kan)


Comentarii